FrontRest till små företag – ersätt ditt kassaregister

Beskrivning

Hantera din restauranverksamhet med minsta möjliga ansträngning. Sköt all administration direkt i kassan, enkelt, precist och intuitivt med grafiska menyer och bilder, artikelbenämningar och priser.

Kontrollera försäljning, inköp, lagersaldo och dagsavslut.

Funktioner:

  • Lätt att använda: All försäljning sker på ett enkelt sätt med grafisk säljskärm.
  • Säljkontroll: Ha full kontroll över varje försäljning och alla anställda.
  • Anpassningsbar mjukvara: Vi anpassar programmet så att det passar din verksamhets behov. Vi installerar en kassa, eller sätter upp ett nätverk med flera kassor kopplade till samma databas.
  • Inköp och lagerhantering: Sköt om all orderläggning till leverantörer för att förse din restaurang med de resurser den behöver. Omfattande lagerkontroll med statistik och rapporter.